Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Khi nói về cây lâu năm đáp án nào sau đây sai

  1. Loại cây xanh có hoa
  2. Thời gian sống nhiều năm
  3. Ra hoa, kết quả nhiều lần trong đời
  4. Chỉ sống trong vòng mấy tháng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.