Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho tam giác đều cạnh \(x\). Khi quay tam giác quanh một đường cao bất kỳ ta được hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh là:

  1. \(S_{xq}=\frac{\pi x^2}{5}\)
  2. \(S_{xq}=\frac{\pi x^2}{2}\)
  3. \(S_{xq}=\frac{\pi x^2}{3}\)
  4. \(S_{xq}=\frac{\pi x^2}{4}\)

Hướng dẫn giải:

Khi quay tam giác đều cạnh \(x\) xung quanh một đường cao bất kỳ, ta được hình nón tròn xoay có bán kính đáy là \(\frac{x}{2}\), độ dài đường sinh là \(x\).

Vậy \(S_{xq}=\pi.\frac{x}{2}.x=\frac{\pi x^2}{2}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.