Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Đồng bằng sông Cửu Long không phải là vùng nông nghiệp

  1. trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.
  2. trọng điểm lúa nước lớn nhất cả nước.
  3. trồng cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
  4. xuất khẩu gạo chủ lực của cả nước.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.