Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ không phải là 

  1. Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Bình Dương.
  3. Biên Hòa.
  4. Vũng Tàu.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.