Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ không phải là 

  1. dầu thô.
  2. thực phẩm chế biến.
  3. máy móc thiết bị.
  4. hàng may mặc, giày dép.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.