Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ?

  1. Tây Ninh.
  2. Long An.
  3. Bình Phước.
  4. Bến Tre.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.