Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Tháng 6-1867, quân Pháp không tốn một viên đạn đã chiếm được ba tỉnh nào ?

  1. Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang.
  2. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.
  3. Định Tường, Hà Tiên, Cần Thơ.
  4. An Giang, Mĩ Tho, Hà Tiên.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.