Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì ?

  1. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kì.
  2. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.
  3. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.
  4. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.