Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công vào đâu trên đất nước ta ?

  1. Đại đồn Chí Hòa.
  2. Định Tường.
  3. Vĩnh Long.
  4. Gia Định.

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.