Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Ngày 23/2/1861, ở Nam Kỳ diễn ra sự kiện quân Pháp

  1. tấn công Định Tường.
  2. đánh chiếm Biên Hòa.
  3. tấn công Vĩnh Long.
  4. nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.