Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Tháng 2-1859, Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng đánh nước ta ở đâu ?

  1. Gia Định.
  2. Sơn Trà (Đà Nẵng).
  3. Nha Trang.
  4. Kinh thành Huế.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.