Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình ?

  1. Vị trí địa lí thuận lợi.
  2. Vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường tiềm năng.
  3. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
  4. Chế độ phong kiến thống trị tại Việt Nam đã suy yếu.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.