Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Quan hệ lập luận giữa nguyên khíthế nước yếu trong vế câu: nguyên khí suy thì thế nước yếu là quan hệ nào?

  1.  Điều kiện – kết quả
  2.  Nguyên nhân – kết quả
  3.  Kết quả - nguyên nhân
  4.  Kết quả - điều kiện.

 

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.