Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất,niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) được xem là bài văn bia quan trọng nhất trong số 82 bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội), chủ yếu vì?

  1.  Đây là bài văn bia hay nhất trong số 82 bài văn bia
  2.  Đây là bài văn bia viết công phu nhất trong số 82 bài văn bia
  3.  Đây là bài có ý nghĩa như một lời tựa chung cho cả 82 bài văn bia
  4.  Đây là bài được nhiều người biết đến nhất trong 82 bài văn bia
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.