Chủ đề 21. Andehit. Xeton - Hóa học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là

  1. CH4
  2. C2H4
  3. C3H6
  4. C2H2
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.