Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thuỷ điện Hoà Bình không có vai trò gì ?

  1.  Cung cấp năng lượng, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng.
  2.  Giải quyết vấn đề thuỷ lợi cho vùng núi.
  3.  Kiểm soát lũ ở đồng bằng sông Hồng.
  4.  Giữ rừng cho đất nước.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.