Công cơ học - Vật lý lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Công cơ học

Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào không có công cơ học?

  1. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
  2. Người công nhân đang đẩy xe goòng chuyển động.
  3. Người học sinh đang cố sức đẩy vào bức tường.
  4. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo vật lên cao. 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.