Ôn tập học kỳ II

lê thị thanh hằng 23

cho các chất sau: Ba,Cu,MgO,Na2O,P2O5,N2O3,CaO.Chất nào có thể tác dụng vs nước,viết PTHH xảy ra


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN