Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Akiko Yuuki

Em làm kế hoạch nhỏ nuôi lợn đất: Tổng 1 năm được 1 triệu

a) Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

b) Em đã để dành được bao nhiêu?

- GIÚP MK VỚI MK ĐANG CẦN GẤP NHA-


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN