Ôn tập học kỳ II

lê thị thanh hằng 23

viết các pthh hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng- nếu có )

1/NaOH<------Na----->Na2O----->NaOH


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN