Chương 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Minh Anh

33/002

Tìm tích phân \(\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-2cosx}dx\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 13 tháng 6 2020 lúc 22:22

Chắc chắn là bạn ghi thiếu đề hoặc sai đề :)

Tích phân đúng như thế này thì ko tính được

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN