Bài 25. Hiệu điện thế

Thuong Hoai

Trên một vỏ viên pin có ghi 1,5V; trên bóng đèn có ghi 4,5V. Em hãy cho biết ý nghĩa các con số đó?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN