Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Phan Anh

Cho 0,2 mol Zn và 0,4 mol S nung nóng dc hỗn hợp. cho hh td với HCl dư, tính % thể tích mỗi khí thu dc sau pứ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN