Tia phân giác của góc

Dinh Quang Vinh

Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết góc xOy = 60o

a)Tính góc yOz

b)Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz, Oy có là tia phân giác của góc xOt không?Vì sao?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN