Văn mẫu lớp 8

huy tran

Hiện nay, trong lớp em có một số bạn ham mê trò chơi điện tử sao nhãng việc học hành.Em hãy viết một bài văn nghị luận nêu rõ tác hại của trò chơi điện tử mà chúng ta cần kiên quyết và nhanh chóng bài trừ


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN