Violympic toán 9

Curry

GPT

\(x^2-3\sqrt[3]{3x-2}-12+\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x}+8}{x}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN