Violympic toán 9

Curry

cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) bán kính R. Lấy điểm M bất kì trên cung nhỏ BC. Đường thẳng và vuông góc với CM tại H, cắt BM tại K.

a)C/m H là trung điểm AK

b)C/m K luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi. Tính bán kính đường tròn cố định đó khi R=\(3\sqrt{3}\)

c)Gọi D là giao điểm của AM với BC. Tìm vị trí của M sao cho hai bán kính đường tròn ngoại tiếp hai tam giác MBD, MCD đạt GTLN


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN