Chương III- Điện học

Nguyễn Thư

Để mạ vàng cho chiếc đồng hồ ng ta dựa trên t/dụng j của dòng điện? Khi đó vỏ đồng hồ phải nối vs cực nào của nguồn điện, dung dịch đc dùng là j?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN