Địa lý tự nhiên

Phạm Anh Thư

Cho mình hỏi: Ý nào không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho phần lớn diện tích lục địa Ô-xtay-li-a là hoang mạc?

A. Diện tích lục địa rộng lớn, núi cao bao bọc xung quanh.

B.Phía đông dãy Trường Sơn ngnw cản ảnh hưởng của biển vào lục địa.

C. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vục áp cao chí tuyến nam.

D. Phía tây có dòng biển lạnh Ô-xtay-li-a.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN