Son Goku
17 tháng 7 2017 lúc 13:16

Gọi số cần tìm là ab, ta có

ab x 26 = 5ab

ab x 25 + ab = 500 + ab

ab x 25         = 500

ab = 500:25=20

Vậy, số cần tìm là 20

Bình luận (0)
bui thi lan phuong
17 tháng 7 2017 lúc 13:14

goi so phai tim la 5ab

ta co abx26=5ab

        abx26=500+ab

        abx25=500

         ab=20

vay so phai tim la

20

d/s:\(20\)

k nhanh nhanh nhat ne

Bình luận (0)
Vũ Hà Vy Anh
17 tháng 7 2017 lúc 13:19

gọi số cần tìm là ab( a khác 0 , a;b <10)

theo bài ra ta có

ab.26=5ab

ab.26=500 +ab

ab.25=500

     ab=500:25

     ab=20

kb nha mn

Bình luận (0)
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO
17 tháng 7 2017 lúc 13:23

Gọi số phải tìm là ab.

Theo đề bài ta có :

ab x 26 = 5ab

ab x 25 + ab = 500 + ab

ab x 25 = 500

ab = 500 : 25

ab = 20

Vậy số phải tìm là 20.

Bình luận (0)
nguyễn thị kháng linh
17 tháng 7 2017 lúc 17:54

Gọi số cần tìm là 5ab

Ta có:         ab x 26 = 5ab

                  ab x 26 = 500 + ab 

                  ab x 25 = 500

                         ab = 500 x 25

                         ab = 20

Vậy số cần tìm là 20.

Bình luận (0)
Đoàn Minh Thư
12 tháng 6 2018 lúc 9:02

Vì thêm  vào bên trái số đó chữ số 5 thì số đó tăng thêm 500 đơn vị có nghĩa là số mới hơn số cũ 500 đơn vị

Từ đó ta có bài toán  hiệu tỉ <cac ban tu ve so do nha hoac khong ve cung duoc>

Vì vậy số bạn đầu là số bé và là :

500 :<26-1>=20

Vậy số cần tìm là 20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN