Tô Hoài An
17 tháng 7 2017 lúc 12:08

Số thứ hai hơn số thứ nhất là : 13 + 8 - 6 = 15

Số thứ nhất là : 15 : ( 5 - 2 ) x 2 = 10 

Số thứ hai là : 10 + 15 = 25 

           Đ/s : ...

Bình luận (0)
Phạm Thị Mai Anh
28 tháng 7 2020 lúc 10:59

Gọi 2 số cần tìm là x, yTa có x = 2/5yTheo giả thiết thêm 13 đơn vị vào số thứ nhất, bớt đi ở số thứ hai 8 đơn vị thì hiệu của 2 số là 6 nên ta có(x + 13) - (y - 8) = 6 < = > x - y = - 15 (1)Thay x = 2/5y vào (1) ta được 2/5y - y = - 15 - - > y = 25x = 2/5y = 2/5*25 = 10Vậy 2 số cần tìm là 10 và 25

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN