Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hạ Mặc Tịch

*Hai người thợ quét sơn 1 ngôi nhà. Nếu họ làm cùng trong 6 ngày thì xong công việc. Hài người làm cùng nhau trong 3 ngày thì người 1 chuyển đi làm việc khác, người 2 làm một mình trong 4,5 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?

*Hai người làm chung 1công việc trong \(\frac{12}{5}\) thì xong. Nếu mỗi người làm riêng thì thời gian để người 1 hoàn thoành ít hơn người 2 là 2 giờ. Hỏi nếu làm riêng mỗi người làm trong bao lâu thì xong công việc?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN