Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Bùi Ngọc Minh Trang

Có ý kiến cho rằng "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của các chú bộ đội, học sinh còn nhỏ chưa có nhiệm vụ đó". Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN