Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Cao Viết Cường

hí oxi ở áp suất 2,46atm được hơ nóng đẳng áp đến nhiệt độ 127°C, xem oxi là khí lí tưởng.Khối lượng riêng của khí sau khi hơ nóng là


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN