Hình bình hành

Nguyễn Huy

Cho hình bình hành ABCD, AC>BD. Vẽ CE, CF lần lượt vuông góc với AB và AD. gọi H và K là hình chiếu của B và D lên AC

a) cm AB.AE=AH. AC

b) cm AB.AE+AD.AF=AC^2

Ngô Hà Phương
6 tháng 6 2020 lúc 13:44

Bann tự vé hình nhá=)))

a) Chứng minh tam giác AEC đồng dạng tam giác AHB

=> AE/AH=AC/AB=> đpcm

b)Chứng minh tam giác ADK đồng dạng tam giác ACF

=> AD/AC= AK/AF=> AD.AF= AC.AK

Chứng minh tam giác ADK= tam giác CBH

=> AK=CH ( 2 cạnh t/ứ)

=> AD.AF= AC.AK= AC.CH

ta có: AB.AE+ AD.AF = AH.AC + AC. CH

= AC(AH+CH)= AC2=> đpcm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN