Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Kim

Chứng minh : " Trong một tam giác , cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn . "

Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D ( D khác A và C ) .

a . So sánh BA và BD .

b. So sánh BD và BC .

c. Nếu BD là tia phân giác của góc ABC . So sánh DA và DC .

Các bạn giúp mình bài nha .

Bách Bách
5 tháng 6 2020 lúc 16:18

a, Do \(\Delta ABD\) vuông tại A nên:

=> BD > AB

b, Do \(\Delta ABD\) vuông tại A nên:

=> \(\widehat{ADB}\) là góc nhọn.

\(\widehat{ADB}+\widehat{BDC}=180^0\) (vì kề bù) nên;

=> \(\widehat{BDC}\) là góc tù của tam giác BDC.

=> BC là cạnh lớn nhất

=> BC>BD

c, Kẻ \(DE\perp BC\) rồi xét hai tam giác đó là tam giác ABD và tam giác EBD rồi

T/có: AD=ED

tam giác EDC vuông tại E => DC>ED hay DC>AD

Đây chỉ là mk tóm tắt câu c thôi nha bn. còn lại bn từ giả i nha

Chúc bn hk tốt! Nhớ theo dõi mk vs nha bn, mk xin cảm ơn

Bình luận (0)
Bách Bách
5 tháng 6 2020 lúc 16:03

đề sai r kìa bn ơi đáng lẽ là trên cạnh AC chứ bn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)