Bảng số liệu, biểu đồ

Đỗ Thu Uyên

Khu vực

1985 1995 2003
Đông Á 24311.1 22440.2 23204.5
Đông Nam Á 8628.3 13119.8 14528.4
Tây Á 948.4 1148.2

1036.8

Cho bảng số liệu sản lượng đánh bắt cá của một số khu vực trên thế giới.

Đơn vị: nghìn tấn

a, Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng đánh bắt cá của một số khu vực trên thế giới.

b, Nhận xét và so sánh sản lượng đánh bắt cá của một số khu vực trên thế giới.

Mọi người giúp em với ạ❤❤❤


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN