Đa phương tiện

Đinh Ngọc Lan

Tại sao mình vào điện thoại nó hiện ra phân số với phương trình được mà trên máy tính nó cứ bị giống như phần bình luận?

Đinh Ngọc Lan
4 tháng 6 2020 lúc 21:43

Đa phương tiện

Bình luận (0)
Đinh Ngọc Lan
4 tháng 6 2020 lúc 21:43

có ai biết cách khắc phục ko?

Bình luận (0)
Đinh Ngọc Lan
1 tháng 7 2020 lúc 20:43
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN