Quyền thị minh ngọc
14 tháng 7 2017 lúc 20:49

   ax-ay-bx+by+(y-x)2

= a(x-y)-b(x-y)-(x-y)2

= (a-b-1)(x-y)

chả bít dúng hay sai ,hình như là đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN