Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Huỳnh Nguyễn

đậu hà lan A hạt trơn tội hoàn toàn so với a hạt nhăn. cho đậu hạt nhăn lai với đậu hạt trơn đời sau thu được 100% hạt trơn. kiểu gen của bố mẹ là

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 5 tháng 6 2020 lúc 5:24

F1 thu được 100% hạt trơn -> F1 đồng tính và P thuần chủng, tương phản (Do P có kiểu hình khác nhau ).

=> P: AA (hạt trơn ) x aa (hạt nhăn)

Em tự viết sơ đồ lai chứng minh nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN