Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Trà Giang

Cho 19,5g Zn vào dung dịch axit clohidric chứa 18,25g

a) Viết PTPU

b) KHI pứ kết thúc chất nào dư

c) Tính V chất khí sinh ra sau pứ

Lamkhánhdư
Lamkhánhdư 3 tháng 6 2020 lúc 19:55

a, nZn = \(\frac{19,5}{65}\)= 0,3mol

nHCl = \(\frac{18,25}{36,5}\)= 0,5mol

pt Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b, (mol) 0,3mol → 0,5mol

tỉ lệ \(\frac{0,3}{1}>\frac{0,5}{2}\) → Zn dư , tính theo HCl

c, theo pt : nHCl = \(\frac{1}{2}\)n\(H_2\) → n\(H_2\) = 0,25mol

V\(H_2\)= 0,25 . 22,4 = 5,6l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Diệu Ngọc
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN