Ôn tập cuối học kì II

Tun Duong

hòa tan 32,4 gam một kim loại A bằng dung dịch h2so4 đặc nóng, dư thu được 3,36 lít khí so2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc). tìm kim loại A bằng phương pháp cân bằng số e

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 6 2020 lúc 18:22

Gọi hóa trị của KL A là n

\(PTHH:A+2H_2SO_4\rightarrow A_2\left(SO_4\right)_n+nSO_2+2nH_2O\)

Ta có:

\(n_{SO2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_A=\frac{0,15.2}{n}=\frac{0,3}{n}\left(mol\right)\)

\(A=\frac{32,4}{\frac{0,3}{n}}=108n\)

Biện luận :

\(n=1\Rightarrow A=108\left(Ag\right)\)

Vậy kim loại A là Ag

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN