Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Đạt BlackYT

Đề cương ôn tập lớp 6: Công Nghệ

Câu 1: em hãy cho biết nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của các chất( đạm, béo, đường bột, sinh tố) có trong thức ăn đối với cơ thể của chúng ta?

Câu 2: trình bày phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước?

( Giúp mk với 16/6 là mk thi rùi)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN