Bài 33: Axit sunfuric và muối sunfat

Lê Thị Yến Nhi

Cho x mol khí SO2 vào dd chứa y mol NaOH.Tính kl muối thu được khi x=0,1mol ; y=0,05mol

Cù Văn Thái
4 tháng 6 2020 lúc 10:07

Ta có tỉ lệ:\(\frac{n_{NaOH}}{n_{SO2}}\)=\(\frac{0,05}{0,05}\)=\(\frac{1}{1}\)

⇒Sau phản ứng tạo 1 muối axit NaHSO3

PTHH NaOH+SO2→NaHSO3

⇒Theo PTHH ta có:

-nNaHSO3=0,05(mol)⇒mNaHSO3=0,05.(23+1+32+16*3)=...(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN