Dao động cơ học

Nhi Nguyễn

Một con lắc đơn được tích điện đặt trong từ trường đều có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1.6s. Khi điện trường hướng lên thì chu kì dao động của con lắc là 2s.Khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì dao động của con lắc đơn là bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN