Bài 5: Tính chất đường phân giác của một góc

Tuấn Anh Nguyễn

Cho ΔABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt trung tuyến BD tại K( Tia phân giác Ax cắt BC tại M)

Gọi I là trung điểm của AB.Chứng Minh 3 điểm I,K,C thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)