Violympic toán 9

Đinh Ngọc Lan

#Ai giải được bài này thì giải kĩ phần c thôi nhé! Phần a và b mình giải ra rồi nhưng vẫn viết câu hỏi để các bạn biết hướng giúp mình thôi.

Cảm ơn các bạn!

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là hai tiếp điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AO chứa điểm B vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) (AM<AN, MN không đi qua O). Gọi I là trung điểm của MN.

a, Chứng minh Tứ giác AIOC là tứ giác nội tiếp

b, Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh AH.AO=AM.AN và tứ giác MNOH là tứ giác nội tiếp.

c, Qua M kẻ đường thẳng song song với BN, cắt AB và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng M là trung điểm của EF.

Đinh Ngọc Lan
31 tháng 5 2020 lúc 16:26

Akai Haruma giúp em với ạ!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN