Violympic toán 9

Curry

Cho số thực a khác 0 và b thay đổi nhưng thỏa 2a+b=4ac. C/m biểu thức \(Q=\frac{a}{b}+\frac{b}{4a}-4ab\) là hằng số

Akai Haruma
30 tháng 5 2020 lúc 11:43

Số c là số gì vậy bạn?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN