✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
12 tháng 7 2017 lúc 7:32

                        Bài giải

Coi số học sinh trường đó chiếm 100 %.

 Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm là :

           100 % - 70 % - 10 % = 20 %

Số học sinh trung bình là :

              600 x 20 : 100 = 120 ( học sinh )

Số học sinh giỏi là :

           600 x 10 : 100 = 60 ( học sinh )

Số học sinh khá là :

          600 x 70 : 100 = 420 ( học sinh )

Bình luận (0)
Edogawa Conan
12 tháng 7 2017 lúc 7:31

Số học sinh khá là:

600 x 70% = 420 (học sinh)

Số học sinh giỏi là:

600 x 10% = 60 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

600 - 420 - 60 = 120 (học sinh)

Đáp số: Khá: 420 học sinh

           Giỏi: 60 học sinh

           Trung bình: 120 học sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN