Bài 11: Bài luyện tập 2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trong các dịp lễ hội em thường thấy người ta thả bóng. Những quả bóng đó có thể đc bơm bằng những khí gì? Em hãy giải thích vì sao khi bơm các khí đó thì quả bóng bay lên được, còn khi bơm không khí vào thì bóng không bay lên được.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN